SYSTEM ICT

SYSTEM ICT

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w życiu współczesnego człowieka, a wręcz są jego nieodłączną częścią i towarzyszą mu w każdej dziedzinie życia.

Wdrożony w naszym szpitalu System ICT jest systemem serwerowym, działającym w oparciu o bazy danych.

System ten umożliwia importowanie danych o uzysku z zainstalowanych w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolektorów słonecznych.

Inwestycja prowadzona jest w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim” finansowanego ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.